PAPIESKA INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA LUTY 2018

 

INTENCJA POWSZECHNA:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.